Regulaminy

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz w wyjątkowych przypadkach inne osoby za okazaniem dowodu tożsamości.
 2. Udostępnianie księgozbioru odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach ustalonych z Dyrektorem Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnianie zbiorów odbywa się na następujących zasadach:
 • uczniowie zobowiązani są do przebywania w bibliotece bez toreb szkolnych okryć wierzchnich oraz w zmienionym obuwiu
 • zapisanie ucznia do biblioteki następuje po wpisaniu jego nazwiska do dziennika klasowego
 • przy wypożyczaniu jakichkolwiek dokumentów bibliotecznych uczeń zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną ze zdjęciem
 • w czytelni mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki,  Internetowego Centrum Informacji Multimedialneji lub pragną w ciszy pracować, używając własnych materiałów
 • uczeń może mieć na koncie dowolną, rozsądną liczbę książek
 • książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca. Po tym terminie nauczyciel bibliotekarz ma prawo domagać się zwrotu książki. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu, pod warunkiem, że określona książka nie jest potrzebna innemu czytelnikowi
 • wypożyczone książki czytelnik ma obowiązek chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości antykwarycznej ceny książki
 • szczególnie zabrania się robienia w książkach notatek, podkreślania, zakreślania, dopisywania komentarzy, itp.
 • wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego
 • z Księgozbioru Podręcznego i bieżących numerów czasopism można korzystać wyłącznie w czytelni
 • archiwalne numery prasy można wypożyczać do domu
 • czytelnicy zobowiązani są do starannego obchodzenia się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki
 • w bibliotece obwiązuje cisza, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych
Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 1. Centrum Multimedialne jest integralną częścią biblioteki szkolnej, służy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły
 2. Czynne jest w godzinach racy biblioteki
 3. Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby. Niedopuszczalne jest przebywanie przy komputerach osób trzecich, tzn, niekorzystających w danym momencie z komputerów
 5. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo wglądu do  przeglądanych przez użytkownika stron internetowych
 6. Nauczyciel bibliotekarz przydziela użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów. Niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważniionego dostępu do zasobów
 7. Użytkownik komputera powinien mieć elementarną znajomość obsługi komputera i programu, z którego korzysta
 8. Z drukarki korzysta się za zgodą nauczyciela bibliotekarza – odpłatnie. Cena wydrukowania jednej strony pokrywa wyłącznie koszty ekspolatacji drukarki i papieru. Koszt wydrukowania jednej strony określany jest we wrześniu przez dyrektora szkoły
 9. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. W przypadku rażącego i notorycznego naruszania regulaminu dyrektor Liceum może czaswo pozbawić prawa do korzystania z ICIM
 10. Rozstrzyganie spraw niezawartych w regulaminie należy do kompetencji nauczyciela bibliotekarz i dyrektora szoły
 11. Prawa i obowiązki użytkownika:

Użytkownik zobowiązany jest do:

 • bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu
 • do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników
 • korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy przede wszystkim w celach edukacyjnych i informacyjnych
 • wpisania do zeszytu następujących informacji: nazwisko, klasa, numer komputera, godzina rozpoczęcia pracy
 • korzystania wyłącznie z już zainstalowanego oprogramowania lub programów multimedialnych dostępnych w bibliotece
 • zachowania ciszy umożliwiającej spokojną pracę innym użytkownikom
 • natychmiastowego zgłoszenia nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy komputerów
 • pozostawienia uporządkowanego  stanowiska komputerowego, tzn. wylogowania się z udostępnionego konta, wsunięcia pod stolik klawiatury, przystawienia  krzesła do stolika komputerowego;

b)   Użytkownik ma prawo do:

 • przeglądania zasobów sieci internet w celach edukacyjnych i informacyjnych
 • pracy z programami Office 2003
 • korzystania z zainstalowanych na komputerach wydawnictw multimedialnych oraz innych programów, będących własnością biblioteki szkolnej
 • korzystania z nagrywarki CD i DVD
 • korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego – wydruk i skanowanie

a)  Użytkownik zobowiązany jest do:

 • bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu
 • do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników
 • korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy przede wszystkim w celach edukacyjnych i informacyjnych
 • wpisania do zeszytu następujących informacji: nazwisko, klasa, numer komputera, godzina rozpoczęcia pracy
 • korzystania wyłącznie z już zainstalowanego oprogramowania lub programów multimedialnych dostępnych w bibliotece
 • zachowania ciszy umożliwiającej spokojną pracę innym użytkownikom
 • natychmiastowego zgłoszenia nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy komputerów
 • pozostawienia uporządkowanego  stanowiska komputerowego, tzn. wylogowania się z udostępnionego konta, wsunięcia pod stolik klawiatury, przystawienia  krzesła do stolika komputerowego;

b)   Użytkownik ma prawo do:

 • przeglądania zasobów sieci internet w celach edukacyjnych i informacyjnych
 • pracy z programami Office 2003
 • korzystania z zainstalowanych na komputerach wydawnictw multimedialnych oraz innych programów, będących własnością biblioteki szkolnej
 • korzystania z nagrywarki CD i DVD
 • korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego – wydruk i skanowanie
c)    Zabronione jest:
 • wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw,
 • korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych
 • dokonywania zakupów na aukcjach oraz w sklepach internetowych
 • zmiany ustawień administratora sieci komputerowej i ustawień na danym profilu
 • spożywania napojów i artykułów spożywczych przy stanowiskach komputerowych

Zasady wypożyczania bezpłatnych podręczników

Podstawa prawna:Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres roku szkolnego.
2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i nauczycielowi bibliotekarzowi.
4. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. Wskazane jest przechowywanie podręczników w okładce.
5. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników – dyrektor ma prawo wszcząć procedurę egzekucji zwrotu lub zapłaty za podręcznik. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
6. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
7. Wypożyczający ( rodzic/opiekun prawny i uczeń) podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s