Jarosław Górski

mska-rzecz21 XI 2013 r. odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Górskim – polonistą, eseistą i prozaikiem, popularyzatorem szeroko pojętej humanistyki, autorem książki pt. Męska rzecz. Nasz gość dyskutował z uczniami na temat literackich wzorców męskości. Próbował odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie. W swojej wypowiedzi odwoływał się do biblijnych, mitologicznych i literackich bohaterów, ich postaw i doświadczeń. Z niektórymi tezami postawionymi prze p. Górskiego młodzież mocno polemizowała. W spotkaniu z autorem Męskiej rzeczy wzięli udział uczniowie klasy 1a i 2a, w których zdecydowana większość to chłopcy.
wersje-jarosław-górskiSpotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Spotkania literackie, dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Jarosław Górski napisał też kilkaset artykułów popularyzujących różne dziedziny sztuki, napisał też książkę pt. Wersje. Zajmuje się także permanentną edukacją ludzi dorosłych, prowadzi warsztaty i spotkania dyskusyjne.