W trzeci czwartek listopada z inicjatywy UNESCO obchodzimy Światowy Dzień Filozofii. Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa (zwłaszcza młodzieży) do zainteresowania się filozofią jako dyscypliną nauki. Mają również zachęcić do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata oraz poprawić komunikację i współpracę między filozofami i naukowcami.

Thomas Cathcart, Daniel Klein – Przychodzi Platon do Doktora
Czy filozofię można zrozumieć? Polubić? Bawić się nią Autorzy pokazują, jak w niebanalny sposób można wyjaśnić koncepcje filozoficzne – poprzez żarty. Wszak i one zawierają filozoficzne przesłanie. Ta książka to pyszna zabawa i … nauka.

 

 

Cezary Wodziński – Filozofia jako sztuka myślenia. Zachęta dla licealistów
Prezentując podstawowe problemy filozoficzne z różnych dziedzin, takich jak metafizyka, teoria poznania czy aksjologia, autor stara się pokazać rozmaite stanowiska i toczone wokół nich dyskusje. Nie chodzi mu bowiem o to, by czytelnik nabył pewien zasób gotowej wiedzy, lecz by myślał samodzielnie.

Robert Rowland Smith – Podróże z Platonem
Autor zaprasza na wyprawę przez całe życie śladem kluczowych momentów od narodzin po starość, a nawet hipotetyczny byt w zaświatach.  Podróż odbywa się wehikułem czasu, w którym obok kierowcy rozsiada się Platon, a na tylnym siedzeniu – inni myśliciele, pisarze, humaniści (np. Hegel, Tołstoj, Dante), cały czas gotowi snuć refleksje nad życiem, zabawiać, ostrzegać i przekonywać.

 

Robert Rowland Smith – Śniadanie z Sokratesem
Ta książka przynosi odpowiedzi na pytania ważne i pozornie banalne, zaprasza w niezwykłą podróż przez dzień powszedni, godzina po godzinie, i pokazuje, jak odnaleźć znaczenie w znużeniu, humor w nudzie i sens w rutynie. Spotykają się tu m. in. Archimedes, Hegel, Rolling Stones, Woody Allen i Monty Python.

 

Michael F. Patton, Kevin Cannon – Komiksowe wprowadzenie do filozofii
Razem z dowcipnym Heraklitem, pełniącym funkcję przewodnika, wypływamy na krętą rzekę filozofii, aby poznawać najważniejszych współtwórców zachodniej myśli liczącej sobie blisko trzy tysiące lat, oraz przysłuchiwać się wielkim dyskusjom na każdy temat – od etyki przez koncepcję jaźni po naturę rzeczywistości.

 

Wojciech Czaplewski – Filozofia z przyległościami. Skrypcik szkolny dla użytkowników mózgu
Przystępnie napisane wprowadzenie do filozofii, ujmujące materiał w sposób problemowy, nie chronologiczny. Filozofia to przede wszystkim sztuka dawania do myslenia – taki jest też cel tej książki.