Tagi

,

puszkin10 lutego 2017 r. mija 80. rocznica śmierci Aleksandra Puszkina, rosyjskiego poety prozaika i dramaturga. Romantyk szanujący klasyków, pisał zarówno ody i elegie (gatunki typowe dla klasycyzmu), jak i ballady oraz powieści  poetyckie (formy ulubione przez romantyków). W poemacie dygresyjnym Eugeniusz Oniegin stworzył typ dandysa, egoisty, światowca, romantycznego marzyciela nękanego nudą. Jest autorem pierwszej rosyjskiej powieści psychologicznej pt. Bohater naszych czasów. Twórczość Aleksandra Puszkina zaliczana jest do największych osiągnięć kultury rosyjskiej, nawiązywali do niej m. in. Achmatowa, Mandelsztam, Cwietajewa oraz Vladimir Nabokov – komentator i tłumacz na język angielski Eugeniusza Oniegina.

Witalij Petraniuk: Bułat Okudżawa „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”

Opracowano na podstawie „Literatury powszechnej” Jana Tomkowskiego, Warszawa 1995
Grafikę zaczerpnięto ze strony sklepzcytatami.pl