dekameron20 grudnia 2015 r. przypada 640. rocznica śmierci Giovanniego Boccaccia, włoskiego pisarza, twórcy nowożytnej nowelistyki, autora Dekamerona. Utwór ten, wydany ok. 1470 r.. to zbiór 100 nowel opowiedzianych w ciągu dziesięciu dni przez dziesięciu narratorów – mieszkańców Florencji, którzy opuścili ogarnięte zarazą miasto. Tytuł, zaczerpnięty z greki, został utworzony  od „deka” czyli „dziesięć” i „hemera’ czyli „dzień”. Zbiór poświęcony jest tematyce obyczajowej i polityczno-historycznej. Boccaccio  przeznacza swoje dzieło damom, które miłość poznały, ku przestrodze i zabawie. Opowieści. snute przez zebraną w podmiejskiej willi grupę, kontrastują z nastrojem „czarnej śmierci”, wyzwalany przez nie śmiech to rodzaj obrony przed widmem dżumy.